KONSULTACJE, DIAGNOZA, TERAPIA dla dzieci

Na zajęcia terapeutyczne zaprasza Marzena Kowalska. Od lat pracuje jako oligofrenopedagog z terapią spektrum autyzmu a także Terapeuta
Integracji Sensorycznej (członek PSTIS), Terapeuta Odruchów oraz Terapeuta Ręki. Działa również jako Provider Neuroflow ATS® - bada wyższe funkcje słuchowe,
przeprowadza testy audiometrem tonalnym, prowadzi treningi słuchowe.

Pani Marzena Kowalska jest doświadczonym specjalistą, z uprawnieniami do całościowego diagnozowania, planowania i przeprowadzania terapii integracji sensorycznej. Konsultuje dzieci już od 0,6 roku życia. Wykorzystując doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z różnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz neurologicznymi prowadzi terapię min. osób ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, z porażeniem mózgowym, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym, z różnymi dysfunkcjami w rozwoju integracji sensorycznej. Nieustannie poszerza wiedzę podczas szkoleń i kursów psychopedagogicznych oraz z zakresu neurodydaktyki. Prowadząc zajęcia wykorzystuje i łączy elementy różnych metod i technik terapeutycznych oraz edukacyjnych w zależności od indywidualnych potrzeb, możliwości małych i dużych pacjentów.

Satysfakcję w codziennej pracy daje Jej przede wszystkim możliwość towarzyszenia dzieciom i ich rodzicom na drodze wspólnego rozwoju.

Informacje i zapisy tel. 794 582 625